SHARE

Đầu tháng 7 tất cả các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi năng lựa tiếng Nhật, dưới đây là đáp án đề thi JLPT T07/2021 đã được công bố hãy cùng tham khảo nhé!

Tổng hợp đáp án đề thi JLPT 07/2021 từ N1-N5 mới nhất

Kỳ thi JLPT là một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với các bạn thực tập sinh, người xuất khẩu lao động học tiếng Nhật. Vì vậy để đạt được kết quả tốt nhất khi tham gia kỳ thi này thì các bạn phải chuẩn bị tốt nhất từ giai đoạn đầu.

Bài thi JLPT là bài thi đánh giá năng lực Nhật ngữ bao gồm 4 phần: ngữ pháp, từ vựng, nghe-hiểu, đọc – hiểu. Dưới đây là đáp án đề thi tiểng Nhật JLPT 07/2021 từ N1, N2, N3, N4, N5 vừa được công bố. Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo nhu cầu học tập, các bạn lựa chọn tuỳ theo cấp độ N để tham khảo nhé.

Đáp án chính thức đề thi JLPT N1 tháng 07/2021

N1 文字・語彙
問題1 1 2 3 4 5 6
2 4 2 3 3 1
問題2 7 8 9 10 11 12 13
3 2 4 4 1 2 1
問題3 14 15 16 17 18 19
1 4 3 2 2 2
問題4 20 21 22 23 24 25
2 1 3 4 3 4
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2 1 1 4 3 1 4 3 2 2
問題6 36 37 38 39 40
4 1 1 3 2
問題7 41 42 43 44
2 1 3 4
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 45 46 47 48
問題9 49 50 51 52 53 54 55 56 57
問題10 58 59 60
問題11 61 62
問題12 63 64 65 66
問題13 67 68
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6
問題2 1 2 3 4 5 6 7
問題3 1 2 3 4 5 6
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
問題5 1 2a 2b

Thông tin đáp án sẽ luôn được cập nhật khi có kết quả!

Đáp án chính thức đề thi JLPT N2 tháng 07/2021

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5
4 3 1 2 4
問題2 6 7 8 9 10
1 1 2 2 4
問題3 11 12 13
3 3 1
問題4 14 15 16 17 18 19 20
4 3 2 4 1 2 1
問題5 21 22 23 24 25
1 2 4 3 4
問題6 26 27 28 29 30
3 4 2 1 3
N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 3 2 2 4 1 2 1 3 4 4 3
問題8 43 44 45 46 47
1 3 4 2 4
問題9 48 49 50 51
1 3 1 2
N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題10 52 53 54 55 56
2 3 1 2 1
問題11 57 58 59 60 61 62 63 64 65
3 2 4 1 2 2 4 3 1
問題12 66 67
4 3
問題13 68 69 70
3 1 3
問題14 72 73
2 3
N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5
2 4 3 2
問題2 1 2 3 4 5 6
4 2 3 4 1 2
問題3 1 2 3 4 5
1 3 4 3 3
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 1
問題5 1 2a 2b
3 3 4

Đáp án chính thức đề thi JLPT N3 tháng 07/2021

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
4 2 2 4 1 3 1 3
問題2 9 10 11 12 13 14
3 2 3 1 4 2
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 4 3 2 4 2 3 1 2 4 1
問題4 26 27 28 29 30
3 2 4 1 4
問題5 31 32 33 34 35
2 1 4 1 3
N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 4 4 2 1 3 1 4 3 1 3 2 2
問題2 14 15 16 17 18
2 4 1 3 1
問題3 19 20 21 22
3 1 2 4
N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)
問題4 23 24 25 26 27
3 3 1 2
問題5 28 29 30 31 32 33
問題6 34 35 36 37
問題7 38 39
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6
問題2 1 2 3 4 5 6
問題3 1 2 3
問題4 1 2 3 4
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thông tin đáp án sẽ luôn được cập nhật khi có kết quả!

Đáp án chính thức đề thi JLPT N4 tháng 07/2021

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 2 4 1 3 2 1 3
問題2 10 11 12 13 14 15
4 2 2 1 3 1
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 2 2 1 4 3 3 1 3 4
問題4 26 27 28 29 30
4 3 2 1 3
問題5 31 32 33 34 35
4 4 3 1 2
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 1 3 1 2 3 2 1 4 2 3 2 4 4 1
問題2 16 17 18 19 20
2 3 3 4 1
問題3 21 22 23 24 25
3 1 4 1 2
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29
4 2 2 1
問題5 30 31 32
3 4 1
問題6 33 34
3 1
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
4 3 2 3 2 1 4 1
問題2 1 2 3 4 5 6 7
2 1 4 3 1 3 2
問題3 1 2 3 4 5
3 1 3 2 1
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 2 2 1 3 2 1

Đáp án chính thức đề thi JLPT N5 tháng 07/2021

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 3 2 3 4 1 2 2 1 4 4
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20
4 3 3 1 2 2 1 4
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 2 1 4 2 4 1 3 4 3
問題4 31 32 33 34 35
1 2 4 4 3
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 1 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1
問題2 17 18 19 20 21
4 2 3 1 4
問題3 22 23 24 25 26
3 4 2 3 1
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29
2 3 4
問題5 30 31
3 4
問題6 32
1
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7
3 1 4 1 2 2 3
問題2 1 2 3 4 5 6
1 2 4 2 3 1
問題3 1 2 3 4 5
2 1 2 3 1
問題4 1 2 3 4 5 6
3 1 3 2 1 1

Sau khoảng 2 tháng khi kỳ thi kết thúc sẽ có thông báo kết quả chính thức, trong khoảng thời gian này, các bạn hãy dành thời gian để xả tress, chờ đợi kết quả và tiếp tục con đường chinh phục Nhật ngữ nhé! Chúc các bạn thành công trên con đường đi đến Nhật Bản, đất nước “Mặt trời mọc” nhé!

Nguồn: duhocdieuduongnhatban.net tổng hợp

Facebook Comments Box