SHARE

Bài viết sau đây sẽ giúp người lao động đi Xuất khẩu lao động Nhật Bản có thể nắm được các quyền lợi có thể được hưởng nếu không may bị sa thải hoặc bị nghỉ việc trước thời hạn.

Sa thải là chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Trước ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nên khả năng người lao động Việt Nam đi Xuất khẩu lao động Nhật Bản có thể bị nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng hoặc bị sa thải là điều không thể tránh khỏi. Nếu chẳng may rơi vào trường hợp này, bạn cần phải biết một số quyền lợi được hưởng sau đây nhé!

Các điều cần biết về sa thải tại Nhật Bản

Việc kết thúc hợp đồng lao động từ một phía của bên sử dụng lao động được gọi là “Sa thải”. Theo luật lao động Nhật Bản, bên sử dụng lao động không được sa thải người lao động giữa chừng nếu không phải là trường hợp bất khả kháng và nếu muốn sa thải phải tuân theo các quy định sau:

  • Thông báo với người lao động phải ít nhất trước 30 ngày.
  • Bên sử dụng lao động phải thanh toán phụ cấp cho người lao động theo số ngày tính đến khi sa thải nếu không thông báo ít nhất trước 30 ngày.
  • Phải có văn bản ghi rõ lý do nếu có quyết định sa thải đối với người lao động. Trường hợp, nếu lý do xuất phát từ người lao động thì bên sử dụng lao động có quyền sa thải mà không cần thông báo trước và không thanh toán phụ cấp.

Cũng trong Luật lao động Nhật Bản, nghiêm cấm bên sử dụng lao động sa thải người lao động trong các trường hợp sau:

  • Sa thải người lao động đang bị chấn thương trong công việc và nghỉ việc trong vòng 30 ngày sau đó.
  • Sa thải do đã tố cáo với cơ sở giám sát thực hiện tiêu chuẩn lao động.

Người lao động có quyền trao đổi với Hiệp hội nếu không chấp nhận với thông báo sa thải của bên sử dụng lao động.

Quyền lợi phụ cấp thông báo sa thải với người lao động

Quyền lợi được hưởng nếu người lao động bị sa thải

Được nhận tiền trợ cấp nghỉ việc

Người lao động được quyền thanh toán tiền lương nghỉ việc không dưới 60% mức lương trung bình trong trường hợp bị sa thải do sai phạm từ phí sử dụng lao động.

Được tạm ứng tiền lương

Người lao động phải nghỉ việc mà chưa được nhận tiền lương được tạm ứng một phần tiền lương chưa thành toán do bên sử dụng lao động phá sản theo Luật về đảm bảo thanh toán lương tại Nhật Bản. Để nắm chi tiết các điều kiện cũng như chính sách tạm ứng lương chưa được thanh toán đối với các đối tượng được hưởng chế độ này, người lao động cần liên hệ với Ban giám sát thuộc Phòng tiêu chuẩn lao động Sở lao động của địa phương hoặc Cơ sở giám sát để được hướng dẫn.

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nếu thỏa mãn được các điều kiện nhất định về quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động bị thất nghiệp có thể sẽ được nhận khoản chu cấp để ổn định cuộc sống. Nếu:

  • Bên sử dụng lao động cần phải làm thủ tục tham gia.
  • Thời gian tham gia bảo hiểm lao động phải từ 6 tháng trở lên (tính từ 1 năm trước khi nghỉ việc) và phải có trên 11 ngày nhận tiền lương trong tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
  • Bên sử dụng lao động và người lao động phải chi trí phí bảo hiểm thất nghiệp như sau: Số tiền lương x tỷ lệ bảo hiểm (thông thường là 0,3%; một số ngành xây dựng – nông – lâm – ngư nghiệp là 0,4%).

Các thủ tục yêu cầu thanh toán các khoản tiền khi ly khai khỏi bảo hiểm lương hưu phúc lợi, quỹ lương hưu nhân dân.

Nguồn: duhocdieuduongnhatban.net tổng hợp

Facebook Comments Box